Regelement

In 2024 gaan wederom organiseren “Dé 180 van Assen”. Een 3 uurs wedstrijd die voor iedereen toegankelijk is met een rondetijd op TT-circuit Assen van minimaal 2.15 minuten. In 2024 gaan we 2x deze wedstrijd rijden op Donderdag. 09-05 en zat. 28-9

Voor deze wedstrijd heb je geen licentie nodig, bij het inschrijfgeld zit een dagverzekering die dezelfde dekking geeft als een licentie. Elke motor mag meedoen mits deze aan de geluidseisen voldoet. Deze mail wordt naar de teamverantwoordelijk gemaild en PRINT DIT UIT en getekend meenemen naar event

Hieronder het reglement en de klasse waar je in kunt deelnemen. Let op !! sneller dan 1.49 op Assen dan kan je ook uitgesloten worden voor inschrijving van deze Endurance race

 

“DÉ 180 VAN ASSEN” opgesplitst in 4 podium’s .

Klasse SSP tot 750cc “SUPERSPORT”  (podium voor nr. 1 t/m 3)

Klasse SBK 1000cc “SUPERBIKE”        (podium voor nr. 1 t/m 3)

Klasse “ THE OLD 180” de jongste coureur heeft de leeftijd van 50+ (podium voor nr. 1 t/m 3)

Klasse “BAD LUCK  180” pech podium “BAD LUCK 180” (podium één prijs)

 

Prijs per team € 750,- incl. verzekering en Pitbox (2 teams per pitbox, verplicht)

 

Voor de deelname aan DÉ 180 VAN ASSEN is de verzekering via SpeedSecure inclusief.

Deze premie zit in het inschrijvingsbedrag van € 750,- per team verwerkt (geen extra kosten).

 

De 180 van Assen is een No-nonsens 3 uren wedstrijd en bij winst ben je de kampioen van de dag maar ook met een plaats bij de eerste 40 teams ben je kampioen !!

 

Het team moet uit minimaal 2 en maximaal 3 rijders bestaan. Elke rijder maakt gebruik van zijn eigen motorfiets. Het is niet toegestaan om met 1 motor en drie rijders deel te nemen ivm. de veiligheid in de pits. De teams bestaan dus uit maximum 3 coureurs met 3 motoren die de wedstrijd rijden. Tijdens deze 3 uren race zijn minimaal 4 pitstops verplicht. Alle type banden zijn vrijgegeven.

 

Een team met: 1x 1000cc  en  1x   600cc/  komt uit in de categorie Superbike

                      1x   600cc  en  1x   600cc/  komt uit in de categorie Supersport

                      2x   600cc  en  1x   1000cc komt uit in de categorie Supersport

                          2x 1000cc  en  1x   600cc/  komt uit in de categorie Superbike

 

Afwijking van de cilinderinhoud van 25% in de klasse 600cc wordt toegestaan. Zo kan bijv. de ZX-636 of de Triumph 675 mee in de 600. Tweecilinders tot 900cc behoren ook tot de categorie 600cc.

 

 

Tijdschema

3 trainingen van 20 min. In deze training wordt de startopstelling bepaald.

1 wedstrijd over 3 uren (4x pitsstop verplicht)

           

De eerste 40 teams die betaald hebben rijden ook de wedstrijd. VOL=VOL           

Alle inschrijvingen worden indien niet volgeboekt afgesloten 14 dagen voor de wedstrijd. De eerste 40 teams die betaald hebben rijden ook de wedstrijd. Alle teams/rijders die zich inschrijven kunnen zeker rijden.

 

Bankgegevens

Circuitschool Holland                                        

Langeweg 10                                                                                                              

3233LM  Oostvoorne

IBAN    NL74INGB0009156264    

          

Verplicht te vermelden op deelname formulier (bijlage)

1/  de naam van het team

2/  alle namen/adresgegevens rijders

3/  de klasse waar men aan deelneemt

4/  gewenst startnummer (indien beschikbaar)

 

Pitcrew en uitrusting

Er mogen maximaal 4 personen/helpers/monteurs aanwezig zijn (rijders niet meegeteld).

Deze personen zullen de gehele dag een polsbandje zichtbaar moeten dragen. Teams die

teveel mensen in de pitstraat hebben zullen daarvoor worden beboet met een “stop and go”. Geloof ons maar, teveel mensen in de pitstraat brengt de coureurs en de medewerkers in gevaar!

De mensen die instaan voor het tanken moeten verplicht een helm en een overall dragen. Kinderen zijn absoluut niet toegestaan in de pitstraat.

 

 

Technisch reglement

* Alle veranderingen aan de motoren zijn toegestaan. Race/vervangingsuitlaten zijn toegelaten mits

   deze aan de Geluidseisen van Assen voldoen. Max 101 DbA dynamisch gemeten (+/- 95 statisch)

   Uitlaten type “GP-dempers” zullen door ons niet worden toegestaan. Redelijkheid is gewenst !!

   Bij geluidsovertreding wordt men uitgesloten van verdere deelname.

 

* Rondetijden, iedereen die langzamer is dan 2.15 ment. Je kan namelijk uitgesloten

   worden van deelname als je te langzaam bent.

* Let op !! sneller dan 1.49 op TT-Circuit Assen dan kan/word je ook uitgesloten worden voor inschrijving van deze Endurance race

 

* Rijder/coureur/monteur demonteert en plaats de transponder bij de volgende rijder. Achterbok wordt

   Geplaatst door helper/monteur van het team. (uiteraard voor de eigen pitbox) Na het tanken verplicht de motor in de pitbox zetten.

 

* lederen raceoverall, racelaarzen, racehandschoenen en Rugbeschermer zijn verplicht voor alle

   rijders. textiel/spijkerjeans, en korte lage laarzen worden niet toegestaan. Helm mag niet ouder zijn

   dan vijf jaar

 

* Startnummer duidelijk leesbaar. (rechts, gashendel zijde) verlichting verwijderd of afgeplakt.

 

* Annuleren voor “Dé 180 van Assen” kan tot 4 weken het event minus € 75,00   

   administratiekosten.

 

* Bij uitsluiting van deelname om welke reden dan ook is er geen van restitutierecht van inschrijfgeld

 

* Indien door overmacht (slechte weersomstandigheden, olie op de baan etc.) race geannuleerd

   wordt vinden er geen terugbetalingen door de organisator plaats.

 

* Er is geen ‘wet’ of ‘dry’ race. Dit betekent dat de trainingen en races niet worden onderbroken

   wegens weersomstandigheden, tenzij de wedstrijdleider in bepaalde omstandigheden anders beslist.

 

* Als het voor het goed verloop van de dag nodig is kan de wedstrijdleider van het tijdschema

   afwijken. Afwijkingen kunnen onder meer het gevolg zijn van calamiteiten en dreigende

   overschrijding van het maximaal toegestane geluidniveau.

 

* Bij een code rood rijden alle rijders de pitstraat in, blijven aan de linkerzijde doorrijden naar einde 

   pitstraat. Rijder blijft op de motor zitten er mag 1 helper bij om de motor op te bokken, tanken en

   werkzaamheden aan de motor zijn verboden. Bij een code ROOD worden kunnen secondes worden

   verloren of gewonnen….. het is net als in de formule 1

 

* De start van een training of opwarmronde vindt plaats vanuit de vooropstelling in het parcferme of

   vanuit de eigen pitbox. De rijders zorgen ervoor dat zij op tijd bij de start verschijnen.

 

* Na afloop van de laatste training stelt de wedstrijdleider de startopstelling voor de race vast aan de

   hand van de kwalificatietijden. In bijzondere omstandigheden kan de wedstrijdleider ervan afwijken.

 

* Na afloop van de race stelt de wedstrijdleider de uitslag vast aan de hand van de gereden tijden De

   transpondertijd is de enige bepalende factor voor de uitslag. Alleen de rijders die rijdend over de

   finish komen, worden in de uitslag opgenomen. Een rijder welke in de laatste ronde niet met zijn

   motor rijdend de finishlijn passeert wordt niet opgenomen in de uitslag. Deze rijder krijgt in de

   einduitslag een DNF (Did Not Finished) achter zijn naam.

 

* Schriftelijke protesten dienen binnen 30 minuten na de officiële uitslag van de race bij de

   wedstrijdleider te worden ingediend. De wedstrijdleider beslist zo spoedig mogelijk op het protest.

   Uitspraak protest is bindend en definitief, op deze uitspraak kan geen beroep meer op worden 

   Gedaan en is bindend voor een ieder.

 

* Beslissingen van de wedstrijdleider zijn bindend en niet vatbaar voor bezwaar of beroep. De

   wedstrijdleider kan de beslissingen en maatregelen nemen die naar zijn of haar oordeel nodig zijn

   voor het goed verloop van de trainingen en races. (deze beslissingen zijn bindend)

 

* De wedstrijdleider kan van de regels afwijken als de omstandigheden daarom vragen. In gevallen

  waarin de reglementen niet voorzien kan de wedstrijdleider beslissingen en maatregelen nemen die

  in de gegeven omstandigheden naar zijn of haar oordeel nodig zijn.

 

* Na elke valpartij moet de motor onmiddellijk voor controle naar het technocentrum en moet de

   gevallen rijder zich laten keuren in het medisch centrum. De rijder mag pas weer aan een training

   of race deelnemen met een medische goedkeuring van het medisch centrum.

 

* Motoren mogen NIET zijn uitgerust met een snelwisselsysteem voor de wielen en/of een

   sneltanksysteem. De reglementen op gebied van motorische tuning en vering zijn vrij.

 

* De rijders wissels in de “The 180 of Assen” gebeurt d.m.v. het doorgeven van de transponders.

   De helper/monteur bokt de motorfiets op de rijder die binnenkomt verplaats zelf de transponder

  naar de volgende rijder. (doet een ander dit is dit een extra STOP EN GO)  Verplicht bij een pitstop

  om te wisselen van rijder en motorfiets. (mag niet bij een pittstop met dezelfde motor vertrekken)

 

* Het tanken van de motoren gebeurt in GEEN geval in de boxen !! Direct na het tanken in de pitstraat

  boven de milieumat worden de motoren in de pitbox gezet !

  Tanken geschiet te allen tijde met jerrycans en schenkkannen van max 5 liter.

 

* De motorsport heeft risico’s. De rijder beseft dat en aanvaardt die risico’s. Deelname aan de  

  “Dé 180 van Assen” betekent dat de rijder, (met zijn of haar team), tevens aanvaardt dat de

  organisator en wie voor de organisator actief is, niet aansprakelijk is voor schade in welke vorm dan

  ook die door of bij deelname ontstaat of daarmee verband houdt, tenzij naar algemene maatstaven

  van de motorracesport sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de organisator.

  Natuurlijke personen, waaronder officials die voor de organisator actief zijn, kunnen niet persoonlijk

  aansprakelijk worden gesteld tenzij sprake is van opzet tot het toebrengen van schade.

 

GEDRAGSREGELS  

 

Eigen verantwoordelijkheid De rijder gedraagt zich zoals van een goed en sportief rijder mag worden verwacht. Voorop staat dat de rijder zelf verantwoordelijk is voor de eigen veiligheid en dat de rijder ervoor zorgt dat hij of zij de veiligheid van de andere rijders niet onnodig in gevaar brengt. De rijder is ten allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van zijn teamleden. Rijder, ouders en voogd zijn zich bewust van het feit dat zij zelf, of die personen waarvoor zij de verantwoordelijk dragen, deelnemen aan een sport met een verhoogd risico.

 

Aanwijzingen officials

 

De rijder houdt zich aan de aanwijzingen van de TT- officials en de organisatie.

 

Regels van het circuit

De rijder houdt zich aan de regels van het circuit. Burn-outs en wheely’s zijn op het paddock, op het circuit en in de pitstraat niet toegestaan. Indien rijders zich niet aan de regels van het circuit houden, met als gevolg sancties / boetes en/of kosten voor reparaties, dienen deze door de rijder uitgevoerd/voldaan te worden. Honden/huisdieren zijn op het paddock niet toegestaan.

 

Door ondertekening gaat het team akkoord met de regels: