Corona regels !

Protocol corona preventie tijdens Circuit auto- en motosportactiviteiten KNAF en KNMV 

Dit protocol is geschreven om het organiseren van auto- en motor(sport)activiteiten op het circuit, bij verlichting van de maatregelen, weer mogelijk te maken. Dit protocol gaat uit van het actief voorkomen van direct contact tussen deelnemers en het voorkomen van het samenkomen van grote groepen. In basis zijn auto- en motorsport geen contactsporten.  Dit protocol is een dynamisch document dat bij wijze van spreken op dagelijkse basis kan worden aangepast wanneer in de praktijk blijkt dat bepaalde procedures een andere werkwijze verlangen of naar mate richtlijnen strikter worden, of in de toekomst meer vrijheden gaan bieden. Het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus staat op de eerste plaats. Alle binnen de auto- en motorsport en bij de opstelling van dit document betrokken organisaties onderstrepen dit.  

Uitgangspunten:

• Richtlijnen RIVM zijn te allen tijde leidend.

• Hygiëne van gebruikers staat voorop.

• Tot nader order van toepassing op alle activiteiten georganiseerd op het circuit. De organisator van een activiteit zal de circuitexploitant assisteren bij het handhaving en naleving van de maatregelen.

• Ter voorkoming van samenkomst van grote groepen mensen worden toeschouwers/bezoekers tot nader order niet toegelaten tot de activiteiten.

• Strikte controle en handhaving is van essentieel belang om een succesvolle implementatie van de code te garanderen. 

Een racecircuit is een afgesloten terrein en de feitelijke beoefening van de sport, het rijden op het circuit kan als individuele activiteit worden gezien. Immers een coureur zit doorgaans alleen in een auto of op een motor en komt niet direct met andere coureurs in aanraking. In voorbereiding tot het kunnen deelnemen aan een activiteit, alsmede in de organisatie om het organiseren van een activiteit op het circuit mogelijk te maken, zijn er wel momenten waar personen met elkaar in aanraking zouden kunnen komen en waarvoor richtlijnen zijn opgesteld om dit te voorkomen. 

Het is toegestaan om te overnachten op de paddock van het TT Circuit Assen, maar houd hierbij rekening dat de gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen gesloten zijn. De douches in de pitboxen zijn wel geopend, maar deze zijn alleen toegankelijk voor de gebruiker van de pitbox. Wij adviseren alleen op de paddock te overnachten wanneer u ver moet reizen of wanneer er sprake is van meerdaags verblijf. Houd in dat geval rekening met bovenstaande en kom dan met bijvoorbeeld een caravan of camper (met eigen sanitair en was-/douchevoorziening) of boek een hotelovernachting in Assen: https://www.ttcircuit.com/praktisch/verblijf/hotels-bungalows/ 

• Per deelnemend voertuig worden maximaal 3 begeleiders toegelaten. 

• Inschrijving voor deelname geschiedt geheel vooraf en geheel digitaal, evenals betaling voor deelname.

• Ondertekenen van een vrijwaringsbewijs voor deelname geschiedt vooraf en digitaal.

• Er is geen centrale rijdersbriefing, maar deze zal digitaal worden verstrekt. 

• Er zullen geen sociale bijeenkomsten zijn.  

• Deelnemer is verantwoordelijk om eigen racetent/caravan ruim te voorzien van desinfecterende handgel en papieren tissues voor persoonlijke hygiëne. 

• Het aantal voertuigen per pitbox is gelimiteerd Assen 2 motoren per pitbox van 72m². 

• Bij gebruik van racetenten moet voldoende ruimte tussen voertuigen toegepast worden om in alle voorkomende gevallen de 1,5m afstand te kunnen waarborgen. 

• Bij werkzaamheden aan voertuigen maximaal 2 monteurs tegelijk.  

• Aan de pitmuur worden per deelnemer maximaal 2 teamleden toegelaten die ook hier 1,5m afstand ten opzichte van elkaar en andere personen dienen te houden.

 

Toezicht zal worden gehouden op de volgende manieren:

• Cameratoezicht vanaf Race Control. Een Race Control medewerker zal met behulp van de CCTV-camera’s toezicht houden op de op het terrein aanwezige personen.

• In de gebouwen en rond de paddocks zullen minimaal twee handhavers rondlopen die aanwezigen die zich niet aan de 1,5m afstand/samenscholingsregels houden, op hun gedrag zullen aanspreken. Bij een tweede overtreding zullen de betreffende personen per direct worden uitgesloten van verdere deelname aan de activiteit en dienen per omgaande het terrein te verlaten.

 

Tijdwaarneming 

• Tijdwaarneming wordt ingezet voor het opnemen van rondetijden en eventueel monitoren van de geluidsproductie. Op tijdwaarneming zal de inzet van medewerkers en het aantal aanwezigen worden geminimaliseerd.

• Maximaal 2 medewerkers worden tot tijdwaarneming toegelaten. Daarnaast heeft alleen de wedstrijdleider toegang tot tijdwaarneming. Voor deelnemers en andere personen is een loket ingericht met inachtneming van de 1,5m afstand ten opzichte van elkaar.

• De werkplekken op tijdwaarneming zijn dusdanig ingericht dat er minimaal 1,5m afstand tussen de medewerkers bestaat.

• De uitgifte van transponders wordt gedaan via de daartoe speciaal ingerichte balie bij de Riders Info. De deelnemer is verantwoordelijk voor het bevestigen van de transponder. Na inname van de transponder wordt deze gereinigd.

• Dagelijks zal de ruimte geheel worden gereinigd en zal alle aanwezige apparatuur waar mensen mee werken worden gedesinfecteerd.

• Uitslagen van sessies worden niet fysiek verspreid, maar zijn uitsluitend digitaal te downloaden via www.raceresults.nu. 

 

Medische Dienst 

• Medewerkers van de Medische Dienst die in actie dienen te komen wanneer een coureur gecrasht is en eventueel gecontroleerd/behandeld dient te worden, zullen hiervoor de richtlijnen aanhouden die ook van toepassing zijn op regulier ambulancevervoer/behandeling van patiënten onder de huidige coronamaatregelen.

• Op het Medical Centre zullen medewerkers de 1,5m afstand ten opzichte van anderen dan een patiënt respecteren.

• Enkel de medewerkers van de Medische Dienst, patiënten en medewerkers van externe ambulancediensten hebben toegang tot het Medical Centre.

• Dagelijks zal de ruimte geheel worden gereinigd en zal alle aanwezige apparatuur waar mensen mee werken worden gedesinfecteerd. 


Terug naar overzicht